ZIPPRO MEIJER publiceert: “De ontwerprichtlijn voor de aanpak van Non-Performing Loans”, TvI 2018/28

In het Tijdschrift voor Insolventierecht verscheen een artikel van mr. S. Timmerman en prof. mr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem (General Counsel van De Nederlandsche Bank) waarin aandacht wordt besteed aan de op 14 maart 2018 gepubliceerde ontwerprichtlijn van de Europese Commissie voor de aanpak van zgn. Non-performing Loans (NPLs of probleemleningen). NPLs zijn kort gezegd leningen waarbij al meer dan 90 dagen

Lees meer

ZIPPRO MEIJER publiceert: “De relativiteit van een energielabel”, MvV 2018/4

In het Maandblad voor Vermogensrecht verscheen een artikel van Rogier Meijer naar aanleiding van het arrest Energy Claim / Staat. Het artikel bespreekt het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 11 april 2017 waarin de vorderingen van de Stichting EnergyClaim tegen de Nederlandse Staat tot schadevergoeding wegens een onjuiste implementatie van het Unierecht op het

Lees meer

ZIPPRO MEIJER jureert tijdens Cleveringa Pleitconcours in Leiden

De Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie (SNVP) verzorgt ieder jaar de organisatie van het Cleveringa Pleitconcours. Op het Concours kan de Leidse rechtenstudent in de voetsporen treden van prof. Cleveringa die zich in 1940 sterk maakte om het ontslag van prof. Meijers aan de kaak te stellen door het houden van een krachtig pleidooi in het Academiegebouw.

Lees meer

ZIPPRO MEIJER CITTEUR verzorgt cursus aansprakelijkheidsrecht

Lees meer

ZIPPRO MEIJER CITTEUR verzorgt cursus Aansprakelijkheidsrecht voor bedrijfsjuristen

Lees meer

GCR100 2018 noemt ZIPPRO MEIJER als het enige aanbevolen Nederlands advocatenkantoor in de categorie Europese plaintiff litigation kantoren.

Afgelopen maand maakte Global Competition Review zijn Global 100 rankings bekend en noemde daarbij ZIPPRO MEIJER als het enige aanbevolen Nederlands advocatenkantoor in de categorie Europese plaintiff litigation kantoren (EU claimants bar). GCR zegt in de Global 100 ranking: “As European Union member states implement the damages directive, some law firms stand out above the

Lees meer

ZIPPRO MEIJER CITTEUR wenst u een voorspoedig 2018!

Happy New Year!

Lees meer

Private handhaving van zuiver nationaal mededingingsrecht

Op 1 september is ter consulatie gepubliceerd het Wetsvoorstel wijziging markt en overheid, concentratietoezicht en privaatrechtelijke handhaving. Onderdeel van het wetsvoorstel is dat de bepalingen over privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht voortaan ook van toepassing zijn op zuiver nationale mededingingsinbreuken. De bepalingen over privaatrechtelijke handhaving zijn begin dit jaar in werking getreden als omzetting van

Lees meer

Een kwart eeuw lidstaataansprakelijkheid – blogreeks naar aanleiding van een historische juridische mijlpaal (Nr. 1: Francovich en Bonifaci)

“Derhalve is het beginsel dat de staat aansprakelijk is voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het gemeenschapsrecht die hem kunnen worden toegerekend, inherent aan het systeem van het verdrag.” Op 19 november 2016 is het exact 25 jaar geleden dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (toen nog Europese

Lees meer

Onjuiste declaraties van een zorgaanbieder aan een zorgverzekeraar – Onverschuldigde betaling? Bestuurdersaansprakelijkheid?

Inleiding Met uitdijende zorgkosten en vragen over de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel, bestaat weinig tolerantie voor onjuiste declaraties in de zorg. Zo nam de Tweede Kamer vorige maand nog een wetsvoorstel aan dat de controlemogelijkheden van zorgverzekeraars verder vergroot. Als een zorgverzekeraar tijdens een controle concludeert dat sprake is van onjuiste declaraties, zal hij

Lees meer