Commercial Litigation

  • Commerciële geschillen
  • Contractenrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Beslag- en executierecht
  • Internationaal privaatrecht
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid Raad van Commissarissen
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Overnamegeschillen

ZIPPRO MEIJER heeft veel ervaring in het bijstaan van ondernemingen bij commerciële geschillen, bijvoorbeeld over de nakoming van contractuele verplichtingen. Wij kunnen onder meer kijken naar de mogelijkheden om nakoming af te dwingen dan wel de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Ook kunt u bij ons kantoor terecht bij vragen over het opstellen van een overeenkomst of vragen over de manier waarop een overeenkomst moet worden uitgelegd.

In sommige gevallen zal het vooruitlopend op een procedure of na afloop van een procedure nodig zijn om beslag- dan wel executiemaatregelen te treffen. Onze advocaten hebben hier veel ervaring mee. Ook indien u zelf wordt geconfronteerd met een beslag kunt u bij ons kantoor terecht voor advies. ZIPPRO MEIJER heeft veel kennis op het gebied van internationaal privaatrecht en zij kan u ook adviseren in internationale handelsgeschillen.

Er is bij ZIPPRO MEIJER tevens specifieke expertise aanwezig op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, in het bijzonder op het gebied van onrechtmatige besluiten, onrechtmatige wetgeving, onrechtmatige rechtspraak en toezichtfalen. De specialisten van ons kantoor kunnen u adviseren of de overheid met succes kan worden aangesproken voor schadeveroorzakend handelen en wat daarvoor de geëigende procedure is.