Disclaimer

De informatie op deze website betreft informatie over het kantoor en de werkzaamheden van ZIPPRO MEIJER. Hoewel de weergegeven informatie met grote zorgvuldigheid is opgesteld, staat ZIPPRO MEIJER niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. ZIPPRO MEIJER is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website (inclusief schade als gevolg van virussen) en de informatie op deze website.

De op deze website weergegeven informatie betreft geen juridisch advies waarop in een concreet geval kan worden vertrouwd. Voor een concreet advies dient contact te worden opgenomen met ZIPPRO MEIJER. Wij helpen u graag.

Eventuele hyperlinks op deze website naar andere websites zijn louter informatief. ZIPPRO MEIJER heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites (en veranderingen daarin) en staat niet in voor de correctheid of volledigheid van de informatie op deze websites.

Deze disclaimer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer (inclusief het bestaan en de geldigheid daarvan) zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.