‘Elk nadeel heb z’n voordeel’: (bewijslast)problematiek rondom het passing-on verweer in kartelschadezaken

In het decembernummer van Markt & Mededinging (M&M 2016/6, p. 220-226) verscheen een artikel van Rogier Meijer en Erik-Jan Zippro. In het artikel wordt aan de hand van het arrest TenneT/ABB, de Europese richtlijn schadevergoeding voor inbreuken op het mededingingsrecht en de implementatiewet privaatrechtelijke handhaving ingegaan op het passing-on verweer en de bewijslastproblematiek in kartelschadezaken.