ZIPPRO MEIJER publiceert: “De ontwerprichtlijn voor de aanpak van Non-Performing Loans”, TvI 2018/28

In het Tijdschrift voor Insolventierecht verscheen een artikel van mr. S. Timmerman en prof. mr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem (General Counsel van De Nederlandsche Bank) waarin aandacht wordt besteed aan de op 14 maart 2018 gepubliceerde ontwerprichtlijn van de Europese Commissie voor de aanpak van zgn. Non-performing Loans (NPLs of probleemleningen). NPLs zijn kort gezegd leningen waarbij al meer dan 90 dagen

Read more

GCR100 2018 names ZIPPRO MEIJER as the only recommended Dutch law firm for its European Claimant category

Last month Global Competition Review released its Global 100 rankings and named ZIPPRO MEIJER as the only recommended Dutch law firm in its EU claimants bar category. The publication says, “As European Union member states implement the damages directive, some law firms stand out above the rest in their pursuit of pay-offs.” “A small yet

Read more

ZIPPRO MEIJER CITTEUR wenst u een voorspoedig 2018!

Happy New Year!

Read more

Richtlijn betreffende bescherming tegen schending van bedrijfsgeheimen

Op 14 maart 2016 heeft het Europees Parlement de tekst aangenomen voor een richtlijn betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Achtergrond Innovatie en know how vormen de motor van het concurrentievermogen van ondernemingen. Innovatieve technieken en know how (hierna, kortweg, “bedrijfsgeheimen”) vallen echter lang niet altijd onder de

Read more

Directive on protection against breaches of business secrets

Op 14 maart 2016 heeft het Europees Parlement de tekst aangenomen voor een richtlijn betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Achtergrond Innovatie en know how vormen de motor van het concurrentievermogen van ondernemingen. Innovatieve technieken en know how (hierna, kortweg, “bedrijfsgeheimen”) vallen echter lang niet altijd onder de

Read more

ZIPPRO MEIJER CITTEUR geeft college onderhandelen en contracteren

Op 31 maart jl. gaf Erik-Jan Zippro de cursus “Van onderhandeling naar contract” aan de Universiteit Leiden als onderdeel van de PAO leerlijn Specialisatieopleiding Contracteren. Aan de orde kwamen de precontractuele fase, het (al dan niet geoorloofd) afbreken van onderhandelingen, het werken met voorbehouden, aanbod/aanvaarding en de battle of forms.

Read more

Overheids​aansprakelijkheid voor onjuiste implementatie arbeidstijden​richtlijn

Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad twee arresten (ECLI:NL:HR:2015:2722 en ECLI:NL:HR:2015:2723) gewezen over de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor het onjuist implementeren van de Arbeidstijdenrichtlijn (richtlijn 2003/88). Naast hun relevantie op het arbeidsrechtelijk terrein zijn de arresten ook interessant vanuit het perspectief van de aansprakelijkheid voor onrechtmatige formele wetgeving en de verhouding tussen het

Read more

Nederlands ‘anker’ schept bevoegdheid in follow-on procedure Natriumchloraatkartel

In internationale kartelschadezaken wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van een zogeheten ‘ankergedaagde’ waarbij eisers alle (of een aantal) van de bij de kartelinbreuk betrokken ondernemingen oproepen voor het gerecht van de woonplaats van één van deze ondernemingen (de ‘ankergedaagde’). Dit was ook aan de orde in de procedure tussen CDC tegen Kemira, Akzo Nobel

Read more

Nederlandse rechter wijst voor het eerst schadevergoeding toe in follow on-actie wegens schending van het kartelverbod

Voor het eerst in Nederland is er een schadevergoeding toegewezen voor aansprakelijkheid wegens kartelschade. In een vonnis van 10 juni 2015 heeft de Rechtbank Gelderland Alstom veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van € 14.1 miljoen aan Sep (tegenwoordig TenneT). Schadevergoeding De schadevergoeding bestaat uit de prijsopslag die Alstom kon hanteren door deel te nemen aan

Read more

Nieuwe publicatie ZIPPRO & MEIJER

In het maartnummer van het Maandblad voor Vermogensrecht publiceerde ZIPPRO & MEIJER een artikel naar aanleiding van het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 4 februari 2015 in de procedure die was aangespannen door  slachtoffers van het schietincident in Alphen aan den Rijn tegen de politieregio Hollands Midden. De rechtbank oordeelde dat de politieregio

Read more