Home > News > Nieuwe publicatie ZIPPRO MEIJER CITTEUR

Nieuwe publicatie ZIPPRO MEIJER CITTEUR

In het januarinummer van het Maandblad voor Vermogensrecht publiceerde ZIPPRO & MEIJER een artikel over het voorontwerp van de implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht.