Financial Litigation

ZIPPRO MEIJER staat u bij in geschillen en procedures over bijvoorbeeld:

  • financiële producten;
  • zorgplicht van banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners;
  • prospectusaansprakelijkheid;
  • beleggingsadvies en vermogensbeheer;
  • toezichtswetgeving en handhaving door toezichthouders;
  • aansprakelijkheid van toezichthouders;
  • insolventie en resolutie van financiële instellingen;
  • kredietverlening en opzegging van kredietovereenkomsten; en
  • uitwinning van zekerheidsrechten.