Litigation Boutique

ZIPPRO MEIJER heeft een focus op het voeren van (complexe) civielrechtelijke procedures. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in procesvoering voor rechtbanken, gerechtshoven en arbitrage instituten. De advocaten van ons kantoor kenmerken zich door hun oplossingsgerichte aanpak, hoge inhoudelijke kwaliteit, uitstekende service en persoonlijke aandacht voor cliënten. De advocaten van ZIPPRO MEIJER zijn allen afkomstig van grote gerenommeerde kantoren. Daarmee biedt ons kantoor het hoogste niveau van dienstverlening

De litigators van ZIPPRO MEIJER procederen onder meer op de gebieden:

Commercial Litigation

 • Contractenrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Beslag- en executierecht
 • Internationaal privaatrecht
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid Raad van Commissarissen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Overnamegeschillen

Competition Litigation

 • Schadevergoeding wegens schending van mededingingsrecht (bv. kartelschadeclaims)
 • Contractuele aspecten van schending van mededingingsrecht
 • Staatssteun
 • Massaschadeclaims en Collectieve schikkingen

Financial Litigation

 • financiële producten
 • zorgplicht van banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners
 • prospectusaansprakelijkheid
 • beleggingsadvies en vermogensbeheer
 • toezichtswetgeving en handhaving door toezichthouders
 • aansprakelijkheid van toezichthouders
 • insolventie en resolutie van financiële instellingen
 • kredietverlening en opzegging van kredietovereenkomsten
 • uitwinning van zekerheidsrechten