Mr. Dr. Erik-Jan Zippro

Erik-Jan Zippro is tot oktober 2014 als advocaat werkzaam geweest bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V., een groot Nederlands advocatenkantoor met een internationale commerciële praktijk. Bij De Brauw heeft Erik-Jan gewerkt op de afdelingen Litigation & Arbitration (procespraktijk) en Competition & Regulation (mededinging en regulering). Bij Litigation & Arbitration heeft Erik-Jan zich bekwaamd in het adviseren en procederen op het gebied van commerciële geschillen, waaronder contractenrechtelijke geschillen (inclusief ICT), ondernemingsrechtelijke geschillen, aansprakelijkheidskwesties, verzekeringskwesties, kartelschadeprocedures, aanbestedingsrechtelijke geschillen en beslag- en executiegeschillen. Op de afdeling Competition & Regulation heeft Erik-Jan zich beziggehouden met kartelzaken, fusiemeldingen, zaken betreffende mogelijke onrechtmatige staatssteun, fraude en financieel recht. Erik-Jan heeft veel ervaring met het bijstaan van cliënten in procedures voor de diverse rechterlijke instanties in Nederland en de EU.

Voordat Erik-Jan de overstap naar de advocatuur maakte was hij vanaf 2001 als Ph.D. Fellow en Universitair docent burgerlijk recht verbonden aan de Universiteit Leiden. Erik-Jan is in 2008 aan de Universiteit Leiden gepromoveerd (Ph.D.) op het onderwerp ‘Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht’.

Erik-Jan publiceert regelmatig in juridische (vak)tijdschriften en is redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. Erik-Jan verzorgt op regelmatige basis postacademisch onderwijs in het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht (inclusief schadevergoedingsrecht) voor advocaten, bedrijfsjuristen en leden van de rechterlijke macht.

T: +31 20 520 7535
M: +31 6 5162 1784

erik-jan.zippro@zippromeijer.com