Competition Litigation

  • Schadevergoeding wegens schending van het mededingingsrecht (kartelschade, follow-on procedures)
  • Contractuele aspecten van schending van het mededingingsrecht (nietigheid, schadevergoeding)
  • Staatssteun
  • Overheidsaansprakelijkheid (zie ook commercial litigation)
  • Massaschadeclaims
  • Collectieve schikkingen
  • Collectieve schikkingen onder de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM)

ZIPPRO MEIJER heeft grote expertise op het gebied van het vorderen van schadevergoeding op grond van een schending van het mededingingsrecht (met name follow-on procedures). Deze expertise omvat ook de mogelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht voor de geldigheid van commerciële overeenkomsten.

ZIPPRO MEIJER  staat zowel ondernemingen bij die worden geconfronteerd met een schadeclaim wegens mededingingsinbreuken als ondernemingen die schade hebben geleden door een schending van het mededingingsrecht.

ZIPPRO MEIJER staat haar cliënten ook bij in zaken op het terrein van massaclaims. In dergelijke zaken wordt er namens een veelheid aan vermeende individuele benadeelde partijen gezamenlijk schadevergoeding geclaimd. ZIPPRO MEIJER  staat ondernemers bij die worden aangesproken door vermeende gedupeerden. Tevens staat ZIPPRO MEIJER  – afhankelijk van de aard van de zaak – gedupeerde partijen bij in zaken betreffende massaclaims.

ZIPPRO MEIJER  heeft tevens specifieke expertise op het gebied van de al dan niet toelaatbaarheid van staatssteun en de wijze waarop het niet terugvorderen door de overheid van onrechtmatige staatssteun door concurrenten kan worden aangevochten bij de rechter.