Lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen: de definitieve richtlijn betreffende schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken

In het meinummer van het Maandblad voor Vermogensrecht (MvV 2015/5, p. 114-126) is een artikel van ZIPPRO & MEIJER gepubliceerd dat ingaat op de Europese richtlijn betreffende schadevergoeding wegens mededingingsinbreuken. In het artikel wordt een overzicht van de richtlijn gegeven en wordt de richtlijn vergeleken met het huidige Nederlandse recht, waarbij wordt aangeven of het Nederlandse recht dient te worden aangepast om de richtlijn te implementeren.