Mr. Sander Timmerman

Sander Timmerman is van november 2008 tot mei 2018 werkzaam geweest als senior jurist bij de divisie juridische zaken van De Nederlandsche Bank N.V. Daarvoor heeft hij bijna 8 jaar gewerkt als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V., waaronder twee jaar bij het kantoor van De Brauw in New York.

Bij De Nederlandsche Bank heeft Sander zich beziggehouden met zaken op het gebied van civiel- en ondernemingsrecht, waaronder aansprakelijkheidsprocedures gericht tegen toezichthouders, financieel (toezichts)recht, interventie en handhaving, betalingsverkeer en insolventie en resolutie van banken en verzekeraars, waaronder (de afwikkeling van) de faillissementen van Landsbanki (Icesave) en DSB Bank.

Als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek heeft Sander ruime ervaring opgedaan in zowel de advies- en transactiepraktijk als in de procespraktijk. Hij heeft zich daar onder meer bekwaamd op de gebieden banking & capital markets (bank en effectenrecht), insolvency & restructuring (insolventie en herstructureringen) en corporate litigation (ondernemingsrechtelijke procedures).

Voordat Sander de overstap naar de advocatuur maakte was hij vanaf 1998 tot 2000 verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als AIO en junior docent burgerlijk recht.

Sander doceert en publiceert regelmatig en is redacteur van de Financieel Juridische Reeks. Verder is Sander lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).