Van onderhandeling naar contract

Op donderdag 30 maart jl. gaf Erik-Jan Zippro de cursus “Van onderhandeling naar contract” aan de Universiteit Leiden als onderdeel van de PAO Specialisatieopleiding Contracteren. Aan de orde kwamen de precontractuele fase, het (al dan niet geoorloofd) afbreken van onderhandelingen, het werken met voorbehouden, aanbod/aanvaarding en de battle of forms.

De  specialisatieopleiding Contracteren is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben. Er dient minimaal 3 jaar praktijk ervaring aanwezig te zijn en de cursist dient een gedegen basiskennis te hebben van het contractenrecht.

Onder leiding van prof.mr. Willem van Boom behandelen gerenommeerde sprekers uit wetenschap en de rechtspraktijk onderwerpen zoals: algemene voorwaarden, remedies bij wanprestatie, internationale aspecten van toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als meerpartijenproblemen, garanties en zekerheden worden op interactieve wijze aan de orde gesteld.

De onderwerpen die behandeld worden, zijn:

 • Van onderhandeling naar contract
 • Totstandkomingsgebreken
 • Vertegenwoordiging
 • Algemene voorwaarden
 • Remedies
 • Distributie, franchise, agentuur
 • Uitleg van contracten 
 • IPR
 • Weens Koopverdrag
 • Zekerheden en garanties
 • Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen
 • Contracteren met consumenten (B2C)
 • Corporate Social Responsibility

Docenten

 • Prof. mr. dr. W.H. van Boom, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Leiden.
 • Prof. mr. A.G. Castermans, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank 
  ‘s-Gravenhage. 
 • Prof. mr. Jac. Hijma, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, tevens raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem. 
 • Mw. mr. I.S.J. Houben, Universitair hoofddocent bij de afdeling burgerlijk recht Universiteit Leiden. 
 • Mw. prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, advocaat/partner bij Houthoff Buruma en hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit Leiden.
 • Prof. mr. H.B. Krans, hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht Universiteit Leiden, tevens raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 
 • Mw. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon, universitair hoofddocent verbintenissenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger Rechtbank ‘s-Gravenhage. 
 • Prof. mr. S.J. Schaafsma, hoogleraar Internationaal privaatrecht Universiteit Leiden, tevens raadsheer in het Gerechtshof ’s-Gravenhage 
 • Prof. mr. A.C. van Schaick, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en tevens advocaat/partner bij Linssen cs Advocaten. 
 • Mw. mr. dr. M.Y. Schaub, universitair docent privaatrecht aan de VU, adviseur Bezwaar Adviescommissie van de Consumentenautoriteit. 
 • Prof. mr. H.N. Schelhaas, Hoogleraar Privaatrecht, Rotterdam Institute for Private Law,  Erasmus School of Law, Erasmus University. 
 • Mr. drs. J.H.M. Spanjaard, advocaat/partner La Gro Advocaten. 
 • Mw. prof. mr. J.B. Spath, hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, rechter-plaatsvervanger van de Rechtbank Arnhem. 
 • Mr. dr. E.J. Zippro, advocaat/partner bij ZIPPRO MEIJER CITTEUR Advocaten.