ZIPPRO MEIJER CITTEUR geeft college onderhandelen en contracteren

Op 31 maart jl. gaf Erik-Jan Zippro de cursus “Van onderhandeling naar contract” aan de Universiteit Leiden als onderdeel van de PAO leerlijn Specialisatieopleiding Contracteren. Aan de orde kwamen de precontractuele fase, het (al dan niet geoorloofd) afbreken van onderhandelingen, het werken met voorbehouden, aanbod/aanvaarding en de battle of forms.