ZIPPRO MEIJER publiceert: “De ontwerprichtlijn voor de aanpak van Non-Performing Loans”, TvI 2018/28

In het Tijdschrift voor Insolventierecht verscheen een artikel van mr. S. Timmerman en prof. mr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem (General Counsel van De Nederlandsche Bank) waarin aandacht wordt besteed aan de op 14 maart 2018 gepubliceerde ontwerprichtlijn van de Europese Commissie voor de aanpak van zgn. Non-performing Loans (NPLs of probleemleningen).

NPLs zijn kort gezegd leningen waarbij al meer dan 90 dagen niet wordt voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichtingen ter zake van rente en/of aflossing. Als gevolg van de crisisjaren hebben Europese banken veel van dergelijke probleemleningen op hun balansen staan. Dit heeft een negatief effect op de winstgevendheid en levensvatbaarheid van banken en belemmert de kredietverlening. Wanneer deze probleemleningen niet worden aangepakt, zullen ze zwaar blijven wegen op de algehele financiële stabiliteit in de eurozone en een mogelijke bron zijn van financiële kwetsbaarheid van de Europese economie. De ontwerprichtlijn heeft tot doel om het aantal NPLs op de Europese bankbalansen terug te brengen.

In de ontwerprichtlijn worden voorstellen gedaan gericht op de ontwikkeling van een secondaire markt voor NPLs. Verder voorziet de ontwerprichtlijn in de introductie van een regime voor versnelde en buitengerechtelijke uitwinning van de goederenrechtelijke zekerheidsrechten waarmee dergelijke leningen zijn gesecureerd, de zgn. Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement-procedure (AECE). De voorgestelde maatregelen worden in het artikel besproken, waarbij vanuit juridisch perspectief een aantal kritische kanttekeningen worden geplaatst.

Het artikel kan hier (via Kluwer) worden gedownload.